Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig a BVSc: Dechrau arni

Mynediad oddi ar y Campws

Mae ein casgliadau o gyfnodolion electronig, cronfeydd data ac e-lyfrau yn parhau i fod ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ffwrdd o’r campws.

Cyn i chi ddechrau unrhyw chwilio oddi ar y campws:

mewngofnodwch i Primo

undefined

Rydych chi'n gwybod eich bod wedi mewngofnodi'n llwyddiannus os yw'ch enw'n arddangos ar ochr dde uchaf eich sgrin.

Rydych bellach wedi'ch dilysu i gael mynediad at adnoddau electronig tanysgrifiedig Prifysgol Aberystwyth. Os byddwch chi'n cau'ch porwr, bydd angen i chi fewngofnodi i Primo eto i ail-ddilysu.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

Mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Man Astudio

Chwilio am fan tawel i astudio?

Mannau Astudio yn Llyfrgell Hugh Owen

Ystafell Iris De Freitas a Mannau Astudio ar Lefel E a F

Mae Ystafell Iris de Freitas a Lefel E a F, Llyfrgell Hugh Owen yn darparu mannau astudio tawel, unigol ar gyfer myfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth.

Rhagor o wybodaeth am y mannau astudio yn y Llyfrgell. 

Catalog y Llyfrgell

Primo yw'r enw ar gatalog llyfrgell Prifysgol Aberystwyth. Yn Primo gallwch chwilio am lyfrau, erthyglau, traethodau ymchwil a deunyddiau eraill yng nghasgliad y llyfrgell o adnoddau printiedig ac electronig. I gael y canlyniadau gorau o Primo, bydd angen i chi mewngofnodi.

Cwestiynau a Holir yn Aml am Primo

 

Cymrwch gip ar ein tudalen Cwestiynau a Holir yn Aml am Primo sy'n llawn gwybodaeth defnyddiol.

Chwe awgrym ar gyfer meistroli Primo

Eitem chi angen ddim ar gael yn electronig?

Os oes angen llyfr arnoch, ond methu cael mynediad iddo, gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau:

Byddwn yn prynu fersiwn electronig os oes un ar gael.

  • Gallwch gwneud nifer o geisiadau.
  • Byddwn yn prynu yn ddiofyn copïau ychwanegol o unrhyw e-lyfr “defnyddiwr cydamserol” sydd wedi rhedeg allan o gredydau, ac o unrhyw e-lyfr “mynediad i nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr” sydd â mwy nag un person yn aros amdano. 

Dy rhestr ddarllen

Mae rhestr ddarllen ar gyfer modiwl fel rheol yn cynnwys rhestr o lyfrau a ffynonellau gwybodaeth eraill a gasglwyd gan gynllunydd y modiwl i gynorthwyo eich astudiaeth o'r modiwl hwnnw.

Ble i ddod o hyd i fy rhestr ddarllen?

BlackBoard

Dewch o hyd i restr ddarllen ar gyfer modiwl yr ydych yn ei astudio yn Blackboard.

  • Mewngofnodwch i blackboard.aber.ac.uk  ewch i'r modiwl a chliciwch ar y ddolen Rhestr Ddarllen Aspire yn y ddewislen ar y chwith.

Aspire

Neu ymwelwch ag Aspire at aspire.aber.ac.uk a chwilota am fodiwl drwy teiptio teitl a/neu gôd y modiwl.

 

Am fwy o fanylion ewch i'r dudalen Rhestrau Darllen. 

Os ydych chi'n dewis modiwlau ar gyfer y flwyddyn nesaf, neu os ydych chi'n ddarpar fyfyriwr, ewch i dudalennau modiwlau PA ac ar dudalen unrhyw un o'r modiwlau:

  • cliciwch ar Gweld yn Aspire i weld rhestr ddarllen ar gyfer modiwl presennol

  • cliciwch ar Gweld enghraifft o restr yn Aspire i weld enghraifft o restr ar gyfer modiwl a fydd yn cael ei ddysgu yn y dyfodol

Gwybodaeth gweithio ac astudio o adref

Cwestiynau a holir yn aml

Gwybodaeth ddefnyddiol i staff a myfyrwyr sy'n gweithio ac astudio o adref.

https://faqs.aber.ac.uk/