Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig a BVSc: Dechrau arni

Disgrifiad o’r Llyfrgell

Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y Brifysgol a chanolfan weinyddol gwasanaethau'r llyfrgell. Wedi ei lleoli ar gampws Penglais [Lleoliad], mae'n darparu man ar gyfer astudio, pa un ai ydych am astudio'n dawel ar eich pen eich hun neu gydag eraill. Darperir amrywiaeth o adnoddau i roi help llaw gyda'ch astudiaethau ac ar gyfer ymlacio mewn man tawel.

Cynlluniau Llawr ac Oriau Agor y Llyfrgell

Oriau Agor

LLYFRGELL HUGH OWEN

Ceir rhagor o fanylion ar ein tudalen Oriau Agor Llyfrgell Hugh Owen.

 

LLYFRGELL Y GWYDDORAU FFISEGOL

Lleolir y Llyfrgell ar y 4ydd llawr adeilad y Gwyddorau Ffisegol.

Ceir rhagor o fanylion ar ein tudalen Oriau Agor Llyfrgell Y Gwyddorau Ffisegol.

Lleoliadau’r Silffoedd

Lleolir y prif adrannau ar gyfer Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ar Lefel E a Lefel F ar Llyfrgell Hugh Owen.

Lefel E

Q Gwyddoniaeth (cyffredinol)

QC Daeareg a hinsawdd

QD Cemeg

QH Hanes y byd naturiol a bioleg

QK Llysieueg

QL Swoleg

QP Ffisioleg (gan gynnwys biocemeg)

QR Microbioleg

S, SB Amaethyddiaeth a chnydau

S673-S675 Peirianneg Amaethyddol

S900-S972 Rheolaeth cefn gwlad

SF Gwyddor anifeiliaid

SF277-SF359 Ceffylau

 

Lefel F

 

G155 Twristiaeth

HC / TD Rheolaeth amgylcheddol

HD / HT Rheolaeth cefn gwlad

HM Cymdeithaseg ac economeg

 

Gellir dod o hyd i ddeunydd ychwanegol yn Ystafell Ddarllen Gogerddan ar Gampws Gogerddan [map].

Mynediad oddi ar y Campws

Mae ein casgliadau o gyfnodolion electronig, cronfeydd data ac e-lyfrau ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ffwrdd o’r campws.

Cyn i chi ddechrau unrhyw chwilio oddi ar y campws:

mewngofnodwch i Primo

undefined

Rydych chi'n gwybod eich bod wedi mewngofnodi'n llwyddiannus os yw'ch enw'n arddangos ar ochr dde uchaf eich sgrin.

Rydych bellach wedi'ch dilysu i gael mynediad at adnoddau electronig tanysgrifiedig Prifysgol Aberystwyth. Os byddwch chi'n cau'ch porwr, bydd angen i chi fewngofnodi i Primo eto i ail-ddilysu.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

Mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Catalog y Llyfrgell

Primo yw'r enw ar gatalog llyfrgell Prifysgol Aberystwyth. Yn Primo gallwch chwilio am lyfrau, erthyglau, traethodau ymchwil a deunyddiau eraill yng nghasgliad y llyfrgell o adnoddau printiedig ac electronig. I gael y canlyniadau gorau o Primo, bydd angen i chi mewngofnodi.

Benthyca o'r Llyfrgell

Mae holl staff a myfyrwyr y Brifysgol yn medru benthyca hyd at 40 eitem ar un amser.

Gallwch benthyca'r rhan fwyaf o eitemau am wythnos, ac fe fydd y rhain yn cael eu adnewyddu yn awtomatig bob wythnos naill ai tan bod defnyddiwr arall eisiau'r eitem, neu tan fydd y llyfr wedi bod ar fenthyg am 12 mis.

Ni fyddwch yn cael dirwy oni bai nad ydych yn dychwelyd llyfr â adelwir gan ddefnyddiwr arall, neu os nad ydych yn dychwelyd yr eitem i'r llyfrgell ar ôl 12 mis.

Cwestiynau a Holir yn Aml am Primo

 

Cymrwch gip ar ein tudalen Cwestiynau a Holir yn Aml am Primo sy'n llawn gwybodaeth defnyddiol.

Chwe awgrym ar gyfer meistroli Primo

Llyfrau yn y Llyfrgell

I ddarganfod a oes llyfr penodol ar gael yn y Llyfrgell, ewch i Primo a mewngofnodi. Yn y blwch chwilio, rhowch un neu ddau eiriau allweddol o'r teitl a chyfenw yr awdur. Pan fydd canlyniadau'r chwiliad yn ymddangos, gallwch ddewis clicio Llyfrau yn y ddewislen ar y chwith i arddangos canlyniadau ar gyfer llyfrau yn unig neu hidlo'r canlyniadau yn fwyfwy i ateb eich gofynion.

Llyfr ar gael
Os yw'r llyfr ar gael, bydd Primo yn nodi'r wybodaeth hyn gan roi manylion lleoliad llawr a manylion y rhif dosbarth.

Llyfr ar fenthyg

Os nad yw'r llyfr ar gael i'w fenthyg, bydd Primo yn nodi hyn.

Ad-alw llyfr

Medrwch ad-alw llyfr yn ôl os yw ar fenthyg. Ceir cyfarwyddiadau ar sut i ad-alw llyfr sydd allan ar fenthyg gan ddefnyddiwr arall yn ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 814.  

Mynediad Ar-lein

Pan fydd mynediad ar-lein ar gael i lyfr electronig, bydd Primo yn nodi hyn fel y ganlyn:

Argraffu, sganio a llungopio

 https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/printing/

Mae peiriannau argraffu/llungopïo/sganio cyfunol ar gael ar bob llawr o'r Llyfgell. Gallwch fewngofnodi i unrhyw un o’r rhain naill ai gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair neu gyda’ch Cerdyn Aber. Bydd angen i chi lwytho arian ar eich Cerdyn Aber er mwyn argraffu. Mae’n costio o 2c i argraffu un ochr dalen (du a gwyn, A4), a chewch sganio ar ein peiriannau argraffu yn rhad ac am ddim, er y bydd angen rhywfaint o gredyd ar eich Cerdyn Aber cyn cychwyn.

Mae canllaw argraffu ar gael yma.

Mae gwybodaeth am argraffu a’r taliadau cyfredol ar gael yma.

Dy rhestr ddarllen

Mae rhestr ddarllen ar gyfer modiwl fel rheol yn cynnwys rhestr o lyfrau a ffynonellau gwybodaeth eraill a gasglwyd gan gynllunydd y modiwl i gynorthwyo eich astudiaeth o'r modiwl hwnnw.

Ble i ddod o hyd i fy rhestr ddarllen?

BlackBoard

Dewch o hyd i restr ddarllen ar gyfer modiwl yr ydych yn ei astudio yn Blackboard.

  • Mewngofnodwch i blackboard.aber.ac.uk  ewch i'r modiwl a chliciwch ar y ddolen Rhestr Ddarllen Aspire yn y ddewislen ar y chwith.

Aspire

Neu ymwelwch ag Aspire at aspire.aber.ac.uk a chwilota am fodiwl drwy deipio teitl a/neu god y modiwl.

 

Am fwy o fanylion ewch i'r dudalen Rhestrau Darllen. 

Os ydych chi'n dewis modiwlau ar gyfer y flwyddyn nesaf, neu os ydych chi'n ddarpar fyfyriwr, ewch i dudalennau modiwlau PA ac ar dudalen unrhyw un o'r modiwlau:

  • cliciwch ar Gweld yn Aspire i weld rhestr ddarllen ar gyfer modiwl presennol

  • cliciwch ar Gweld enghraifft o restr yn Aspire i weld enghraifft o restr ar gyfer modiwl a fydd yn cael ei ddysgu yn y dyfodol

Sut i Ddod o Hyd i Lyfr o Dy Restr Ddarllen

Eitem chi angen ddim ar gael yn electronig?

Os oes angen llyfr arnoch, ond methu cael mynediad iddo, gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau:

Byddwn yn prynu fersiwn electronig os oes un ar gael.

  • Gallwch gwneud nifer o geisiadau.
  • Byddwn yn prynu yn ddiofyn copïau ychwanegol o unrhyw e-lyfr “defnyddiwr cydamserol” sydd wedi rhedeg allan o gredydau, ac o unrhyw e-lyfr “mynediad i nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr” sydd â mwy nag un person yn aros amdano. 

Man Astudio

Chwilio am fan tawel i astudio?

Mannau Astudio yn Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol

 

Rhagor o wybodaeth am y mannau astudio yn Llyfrgell Hugh Owen.

Rhagor o wybodaeth am y mannau astudio yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol.