Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyfraith a Throseddeg: Cyfeirnodi

Cwrs ar-lein

Epigeum cwrs ar-lein

 

  • Cwblhewch diwtorial ar-lein Epigeum a chael tystysgrif i ddangos eich bod yn deall beth yw llên-ladrad a sut i'w hosgoi!
  • Cliciwch ar Cofrestru a llenwi’r ffurflen ar-lein i ddechrau arni
  • Mae Epigeum yn canolbwyntio ar arddull Harvard: yr arddull cyfeirnodi argymhellwyd ar gyfer Troseddeg, ond nid y Gyfraith (argymhellwyd arddull OSCOLA ar gyfer aseiniadau yn y Gyfraith - gweler y blwch 'OSCOLA').  Serch hynny bydd y tiwtorial o gymorth i holl fyfyrwyr yr adran i ddeall cysyniadau ac egwyddorion sydd ynghlwm wrth gyfeirnodi’n llwyddiannus mewn aseiniadau academaidd.

Cyfeirnodi

Un o nodweddion pwysicaf ysgrifennu academaidd yw cydnabod llyfrau, erthyglau cyfnodolion a ffynonellau gwybodaeth eraill rydych wedi’u defnyddio yn eich gwaith, fel arfer drwy gyfeirio atynt yn eich aseiniad a rhestru pob un ar y diwedd mewn llyfryddiaeth. Yn aml iawn, fe gewch farciau am wneud hyn yn gywir felly mae’n sgil sy’n werth ei dysgu cyn gynted ag y gallwch.

Cymerwch olwg ar ganllawiau'r adran a'r adnoddau arall rhestrwyd ar y dudalen hon.  Os oes angen unrhyw gyngor pellach gyda chyfeirnodi, mae croeso i chi cysylltu gyda'ch Llyfrgellydd Pwnc

Gallwch ddod o hyd i’r rhain a mwy yn y llyfrgell

Chwiliwch Primo i ddod o hyd i deitlau pellach neu porwch trwy’r Casgliad Astudio Effeithiol ar Lawr F Hugh Owen.

Manylion cyswllt

Lloyd Roderick's picture
Lloyd Roderick
Cyfryngau cymdeithasol: Twitter Page

Cyrsiau am ddim

Mae yna nifer o gyrsiau am ar gael yn y Brifysgol sy'n ffocysu ar sgiliau cyfeirnodi.  Mae'r cyrsiau rhad ac am ddim ar gael ar gyfer myfyrwyr is-, ac ôl-raddedig a threfnwyd gan adran Cymorth i Fyfyrwyr. 

Book shelves

OSCOLA

OSCOLA

Arddull cyfeirnodi a defnyddir yn aml yn y Gyfraith yw OSCOLA (Oxford Standard for Citation of Legal Authorities).

Cewch esiamplau ar sut i gyfeirio at ddeddfwriaeth, achosion llys, llyfrau, erthyglau a thestunau arall a defnyddir yn aml yn aseiniadau'r Gyfraith yn: OSCOLA: Canllaw Cyflym (OSCOLA Quick Reference Guide).

Mae canllaw cyflawn OSCOLA (4ydd arg.) hefyd ar gael gyda thrwydded Creative Commons Attribution - Non Commercial - Share Alike 2.0 UK: England & Wales License.