Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyfraith a Throseddeg: Llyfrau ac e-lyfrau

Cyhoeddiadau staff yr adran

Lleoliadau’r Silffoedd

Prif adrannau:

KD Cyfraith y Deyrnas Unedig ac Iwerddon
KJ Cyfraith Ewropeaidd (yn cynnwys cyfraith yr Undeb Ewropeaidd)
KW Canolfan Dogfenni Ewropeaidd
KX & KZ Cyfraith Ryngwladol

Llyfrau Trosedd: HV 6001-9960 
Hawliau Dynol JC571-599
Moeseg Feddygol R724-726 ; R852-853 ; RG133-135

Meysydd Pwnc Penodol

Cyfraith Weinyddol KD4878-4902 
Cyfraith sifil (Gyfraith y Rhufeiniaid) KJA
Cyfraith Cwmni KD2071-2127
Cyfraith Gymharol KD540-5570 ; K559-623 : K3165 ; K3240
Cyfrifiaduron a’r Gyfraith KD667.C65 ; KD1303 ; Awdurdodaethau Unigol
Cyfraith gyfansoddiadol KD3931-4645
Cyfraith Contract KD1554
Cyfraith Droseddol KD7868-8090
Troseddeg HV6001-9960 ; K5018 ; K5029 : K6025.  Welwch hefyd  Cyfraith Droseddol
Cyfraith Cyflogaeth KD3009-3096
Cyfraith yr Amgylchedd KD3351-3382
Ecwiti & Ymddiriedolaethau KD674 ; KD1480-1495
Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd KJE.  Welwch hefyd  KW: Canolfan Dogfenni Ewropeaidd
Cyfraith y Teulu KD750-785
Hawliau Dynol K3236-3268.5 : KZ6471-6530 : JC571-607
Cyfraith Eiddo deallusol KD1269
Cyfraith Ryngwladol KX & KZ
Cyfraith y Tir KD810-986
Hanes Cyfreithiol KD530-632
Systemau cyfreithiol a Sgiliau K85 ; KD660-662 ; KD7100-7111
Meddygaeth, Moeseg a Chyfraith KD3395-3417 ; R724-726 ; R852-853 ; RG133-135
Camweddau KD1948
Gyfraith Lles KD3191-3315

 

Llyfrau allweddol a rhagarweiniol

Sut i ddefnyddio e-lyfrau

 

Sut i gael fynediad i e-lyfrau

Mae'r dolen uchod yn arwain i adran Cwestiynau a Holir yn Aml ar dudalennau Gwasanaethau Gwybodaeth, ac yn rhoi gwybodaeth am sut i ddefnyddio llyfrau electronig yn ein casgliad. 

 

Sut i ddod o hyd i lyfr ar eich rhestr ddarllen

Mynediad oddi ar y Campws

Os ydych am gael mynediad i'n hadnoddau electronig oddi ar y campws, nid oes angen i chi osod a rhedeg VPN bellach; gellir cael mynediad at y rhain gan ddefnyddio Primo VPN.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw:

1. Mewngofnodi i https://primo-vpn.aber.ac.uk gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA. Mae rhaid i chi gadw'r porwr ar agor tra'ch bod yn gweithio. 

2. Mewngofnodi i https://primo.aber.ac.uk gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA - cewch eich annog i wneud hyn ar ôl cysylltu â Primo VPN. 

Byddwch wedyn yn cael mynediad oddi ar y campws i’r mwyafrif o adnoddau gwybodaeth electronig y mae PA wedi tanysgrifio iddynt a’u testun llawn. Os ydych chi’n cau eich porwr bydd angen i chi fewngofnodi eto.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

 

Disgrifiad o’r Llyfrgell

Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y Brifysgol a chanolfan weinyddol gwasanaethau'r llyfrgell. Wedi ei lleoli ar gampws Penglais, mae'n darparu man ar gyfer astudio, pa un ai ydych am astudio'n dawel ar eich pen eich hun neu gydag eraill. Darperir amrywiaeth o adnoddau i roi help llaw gyda'ch astudiaethau ac ar gyfer ymlacio mewn man tawel. 

  • Mae Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24/7 yn ystod adeg tymor.  Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig ystod lawn o wasanaethau a chymorth rhwng 09:00-17:00, dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor a’r gwyliau (ag eithrio pan fydd y llyfrgelloedd ar gau).