Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Celf a Hanes Celf: Cadw i fyny

Gwefannau staff yr adran

Darganfyddwch mwy am waith ac ymchwil staff yr Ysgol Gelf

Loading ...
Loading ...

Newyddion

Gale News Onefile

Gale Onefile News

Cronfa-ddata testun-cyflawn sy’n chwilio papurau newyddion rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

BOB (Box of Broadcasts)

Dal i fyny â newyddion radio a theledu.  Cynnwys dros 60+ o sianeli teledu a radio.

Times Digital Archive 

Cronfa-ddata sy’n cynnwys rhifyn digidol cyflawn The Times (Llundain) o 1785- 1985. Mae’n cynnwys pob tudalen gyflawn o bob rhifyn o’r papur, gan gynnwys penawdau, erthyglau a delweddau o’r holl gynnwys – tudalennau blaen, erthyglau golygyddol, hysbysiadau geni a marw, hysbysebion a mân hysbysebion.

Gwasanaethau Hysbysebu

 

ZETOC Alerts

Cronfa ddata ymchwil a ddarperir gan y Llyfrgell Brydeinig sy’n cynnig mynediad at dros 30,000 o gyfnodolion yn ogystal â phapurau cynadleddau. Gallwch ddewis cael neges e-bost i’ch hysbysu am yr erthyglau neu’r cyfnodolion diweddaraf sy’n gysylltiedig â’ch diddordebau.

Mae JournalTOCs yn wasanaeth sy’n eich galluogi i ddarganfod yr erthyglau diweddaraf gan y cyhoeddwyr. Mae hyn yn gasgliad rhad ac am ddim o dablau cynnwys o gyfnodolion ysgolheigaidd. Mae dros 30,000 o gyfnodolion wedi’u cynnwys. Gallwch ddewis derbyn neges i’ch hysbysu bob tro y cyhoeddir rhifynnau newydd o’r cyfnodolion rydych yn eu ‘dilyn’.

Cysylltu â Lloyd

Cysylltwch â Lloyd, eich Llyfrgellydd Pwnc os oes gennych unrhyw ymholiad llyfrgellyddol neu os hoffech drefnu cyfarfod:

Ebost: glr9@aber.ac.uk

Trefnu apwyntiad ar-lein