Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Celf a Hanes Celf: Llyfrau ac e-lyfrau

Sut i ddod o hyd i lyfr ar eich rhestr ddarllen

Lleoliadau’r Silffoedd

Lleolir y prif gasgliad o ddeunyddiau printiedig e.e. llyfrau, cyfnodolion, cyfeirlyfrau a chyfeirlyfrau cyflym ar gyfer Celf a Hanes Celf yn Llyfrgell Hugh Owen ar Lefel F (llawr uchaf):

E Diwylliant

N Celfyddydau Gweledol cyffredinol

NA Pensaerniaeth

NB Cerfluniaeth

NC Tynnu Lluniau, Dylunio a Darlunio

ND Peintio

NE Cyfryngau Print

NK Celfyddydau Addurnol

NX Celf yn gyffredinol yn ol mudiad/cyfnod

Z Llyfryddiaeth printiedig Cyfnodolion wedi’u hargraffu

Noder, mae llyfrau ffotograffiaeth yn adran TR ar lawr E (llawr canol).

Cynlluniau Llawr ac Oriau Agor y Llyfrgell

Oriau Agor

 Llyfrgell Hugh Owen

Oriau craidd: 09:00-17:00 dydd Llun-Gwener

  • Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig ystod lawn o wasanaethau a chymorth rhwng 09:00-17:00, dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor a’r gwyliau (ag eithrio pan fydd y llyfrgelloedd ar gau).
  • Yn ystod awr hyfforddi staff, rhwng 09:00-10:00 ar ddydd Mercher, rydym yn cynnig gwasasnaethau hunan-wasanaeth / defnydd cyfeiriadol

Gwasanaethau wedi eu staffio: 08.30-22:00

  • Noder: y tu allan i oriau craidd ein gwasanaeth rhwng 09: 00-17: 00, Llun-Gwener, efallai bydd angen atgyfeirio rhai ymholiadau.

Hunan-wasanaeth /defnydd cyfeiriadol: 22:00-08:30

ein horiau agor ar gael yma

 

Gallwch ddod o hyd i’r rhain a mwy yn y llyfrgell

Sut i gael gafael ar e-lyfrau

 

Sut i gael gafael ar e-lyfrau

Mae’r ddolen hon yn mynd â chi i’r adran Cwestiynau Cyffredin ar dudalen gwe Prifysgol Aberystwyth. Bydd hyn yn eich helpu i ddysgu sut i gael gafael ar e-lyfrau.

Fideo Panopto ar sut i chwilio am erthyglau cyfnodolion ar Primo.

Fideo ar gael yma

Disgrifiad o’r Llyfrgell

Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y Brifysgol a chanolfan weinyddol gwasanaethau'r llyfrgell. Wedi ei lleoli ar gampws Penglais, mae'n darparu man ar gyfer astudio, pa un ai ydych am astudio'n dawel ar eich pen eich hun neu gydag eraill. Darperir amrywiaeth o adnoddau i roi help llaw gyda'ch astudiaethau ac ar gyfer ymlacio mewn man tawel.

Casgliadau e-lyfrau arlein

Mae nifer o amgueddfeydd ac orielfeydd bellach yn gwneud casgliadau o'u cyhoeddiadau ar gael arlein am ddim, gan gynnwys catalogau rhai o arddangosfeydd enwocaf yr ugeinfed ganrif:

  • MetPublications : hanner canrif o gyhoeddiadau hanes celf oddi wrth y Metropolitan Museum of Art, Efrog Newydd, ar gael i'w ddarllen, chwilio a larlwytho am ddim.
  • Guggenheim Museum Publications : Mae Amgueddfa y Guggenheim yn dogennu ei harddangosfeydd gyda chatalogau a llyfrau.  Mae nifer ohonynt ar gael arlein am ddim.
  • Getty Publications Virtual Library : Casgliad digidol rhad ac am ddim o archif cyhoeddiadau y Getty.

Mynediad oddi ar y Campws

Os ydych am gael mynediad i'n hadnoddau electronig oddi ar y campws, nid oes angen i chi osod a rhedeg VPN bellach; gellir cael mynediad at y rhain gan ddefnyddio Primo VPN.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw:

1. Mewngofnodi i https://primo-vpn.aber.ac.uk gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA. Mae rhaid i chi gadw'r porwr ar agor tra'ch bod yn gweithio. 

2. Mewngofnodi i https://primo.aber.ac.uk gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA - cewch eich annog i wneud hyn ar ôl cysylltu â Primo VPN. 

Byddwch wedyn yn cael mynediad oddi ar y campws i’r mwyafrif o adnoddau gwybodaeth electronig y mae PA wedi tanysgrifio iddynt a’u testun llawn. Os ydych chi’n cau eich porwr bydd angen i chi fewngofnodi eto.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad).